The quintets colours

(1Plus 51054)

No. 1 D-moll / D minor
No. 2 E-Dur / E major
Nr. 3 B-Dur / B flat major
Nr. 4 D-Dur / D major
Nr. 5 D-Dur / D major
Nr. 6 G-Dur / G major